Akü Değişimi

Aküler ömür beklentilerine , şarj-deşarj döngüsüne ve bulunmuş olduğu ortam sıcaklığına bağlı olarak performans düşüklüğü gösterebilir ve bu sonuçlar doğrultusunda akü ömrünü tamamlamış olabilir. Bu durumda ups akü değişimi gerekir.

UPS ve DC  Sistemlerde kullanılan Akü grublarında gerekli ölçümler ve yedekleme süresi gözlemlenerek ömrünü tamamlamış ürünler tespit edilir. Kesintisiz güç kaynaklarında uygun modelin buunması doğrultusunda ups akü değişimi yapılır.

Sistemin yapısına bağlı olarak herhangi bir problem yok ise istenilen yedekleme süresi hesaplanır ve alternatif ürünler önerilir.

UPS akü değişimi yapıldıktan sonra bağlantıların düzgün yapılması gerekmektedir. Bu işlem yapıldığı esnada akü kapatılmalı ve elektrik bağlantısı kesilmelidir. 

TOP